拼音:jiàn

繁体:

笔顺:横折 横 横 横 横 竖 横折折撇 捺 

其他:【建同音字】【建同部首字】【建同笔画字】【建组词】【建字成语】

拼音:jiàn
简体部首:
部外笔画:6
总笔画:8
繁体部首:
部外笔画:6
总笔画:9
五笔86:VFHP
五笔98:VGPK
仓颉:NKLQ
笔顺编号:51111254
四角号码:15400
UniCode:CJK统一汉字U+5EFA
汉字收录:新华词典
文字结构:左下包围结构,下包围结构,左包围结构,半包围结构
字属五行:
文字组成:聿,廴
同形字:                
 • 基本解释(1)

jiàn   ㄐㄧㄢˋ

立,设置,成立:~立a.开始成立;b.开始产生,开始形成。~树建立功业,或所建立的功业。~国。~都dū。~党。~军。~交。~设。~功立业。

造,筑:~造。~筑。修~。新~。兴xīng~。筹~。

提出,倡议:~议。~策出谋献策。

指中国福建省:~兰。

北斗的斗柄所指的方位。斗柄农历每月所指的方位不同,因此“建”亦转指月份亦称“月建”、“月尽”:大~农历有三十天的月份,亦称“大尽”。小~农历有二十九天的月份,亦称“小尽”。


汉英互译

build construct erect establish found propose set up


相关词语

修 筑


English

build, establish, erect, found

 • 基本解释(2)

jiànㄐㄧㄢˋ

1、立,设置,成立:建立(a.开始成立;b.开始产生,开始形成)。建树(建立功业,或所建立的功业)。建国。建都(dū)。建党。建军。建交。建设。建功立业。

2、造,筑:建造。建筑。修建。新建。兴(xīng)建。筹建。

3、提出,倡议:建议。建策(出谋献策)。

4、指中国福建省:建兰。

5、北斗的斗柄所指的方位。斗柄农历每月所指的方位不同,因此“建”亦转指月份(亦称“月建”、“月尽”):大建(农历有三十天的月份,亦称“大尽”)。小建(农历有二十九天的月份,亦称“小尽”)。

 • 基本解释(3)

建 [jiàn]

〈动〉

 1. (会意。从廴(yǐn),有引长的意思,从聿(意为律)。本义:立朝律)

 2. 同本义

  立朝律也。——《说文》

  建,立也。——《广雅》

  又如:建法(制定法律);建中(定立标准);建极(制定至中至正的建国大法)

 3. 引申为建立、创设

  官惟王建国。——《周礼·天官序》

  掌建邦之宫刑。——《周礼·小宰》

  州建百里之国三十。——《礼记·王制》

  皇建其有极。——《书·洪范》

  择建立卜筮人。

  夫位政之建也。——《国语·鲁语》

  足下自以为善汉王,欲建万世之业,臣窃以为误矣。——《史记·淮阴侯列传》

  德之不建。——《国语·晋语》

  建伊皋之业。—— 明· 刘基《卖柑者言》

  建一官而三物成。——《左传·襄公三年》

  又如:建官(设置官职);建封(设置爵位,分封诸侯);建竖(建立功绩);建醮净宅(设场建坛,用酒祭神以祛除宅院里的邪气);建本(奠定基础,建立根本)

 4. 封立

  利建侯。——《易·屯》

  天子建德,因生以赐姓。——《左传·隐公八年》

  康王息民,并建母弟以蕃屏周。——《左传·昭公二十六年》

  又如:建侯(封立诸侯;封侯建国;立功封侯);建德(封立有德者为诸侯)

 5. 树立、竖起

  九十杖而朝见君见杖。——《书·大传》

  设此旐矣,建彼旄矣。——《诗·小雅·出车》

  建鼓在阼阶西。——《仪礼·大射仪》

  乘轺建节。——南朝梁· 丘迟《与陈伯之书》

  上建旌旗。——《资治通鉴》

  又如:建鼓(立鼓);建旗(树立旗帜);建牙(古时出师,在军前树立军旗);建节(树立节操);建标(树立标志);建麾(树立旌旗)

 6. 建筑;建造

  建丛台于后。——张衡《东京赋》

  又如:建缮(建筑修缮)

 7. 倡仪;提出

  愛盎等皆建以为不可。——《汉书·邹阳传》。注:“谓立议。”

  又如:建言(建议,陈述己见);建倡(倡议);建明(建白。陈述意见);建策(献出谋策);建陈(提议陈请);建画(建议谋划);建弼(建议和辅佐)

 8. 覆,倾倒 。

  如:建瓴(建瓴水的简省。倾倒瓶中之水,形成居高临下的形势)

〈名〉

 1. 古代天文学称北斗星斗柄所指为建。一年之中,斗柄旋转而依次指为十二辰,称为“十二月建”。夏历(农历)的月份即由此而定 。

  如:建寅(正月);建卯(农历二月);建辰(农历三月);建巳(农历四月);建子(指以夏历十一月)

  子月

 2. 为岁首的历法

 3. 星官名。建星(古星官名。亦省称“建”。凡六星。在黄道北。与南斗六星同属斗宿)

 4. 〈形〉 通“健”

  广德若不足,建德若偷,质德若渝。——《老子·四十一章》

  又如:建德(刚健之德);大建(指30、31天之月);小建(29天之月)

 5. 指福建 。

  如:建兰;建漆

 • 建字例句

例1:敬老院在环境幽静的西山脚下。
例2:小鸟在树上了个舞台唱起了歌。
例3:开发商在这里了许多花园别墅。
例4:这里正在房子,到处都是尘土。
例5:房子必须要打好根基。
例6:不许胡乱占用耕地,私房屋。
例7:这些年我们镇上了许多高楼大厦。
例8:绵起伏的云宛如浮动在海上的冰山。
例9:用劣质材料高楼,后果不堪设想。
例10:中部横贯公路的辟,证明了人定胜天的道理。

 • 近似词字

    

 • 课本出处

花钟 - 部编版 - 三年级 - 下册 - 鲜花朵朵,争奇斗艳,芬芳迷人。要是我们留心观察,就会发现,一天之内,不同的花开放的时间是不同的。凌晨四点,牵牛花吹起了紫色的小喇叭;五点左右,艳丽的蔷薇绽开了笑脸;七点,睡莲从梦中醒来;中午十二点左右,午时花开放了;下午三点,万寿菊欣然怒放;傍晚六点,烟草花在暮色中苏醒;月光花在七点左右舒展开自己的 - ...

 • 康熙字典

【寅集下】【廴字部】建 ·康熙筆画:9·部外筆画:6
【唐韻】【集韻】【韻會】居萬切,犍去聲。
【說文】立朝律也。
【書·洪範】建用皇極。又【玉篇】豎立也。
【韻會】置也。
【易·比卦】先王以建萬國,親諸侯。又【廣韻】木名。在弱水,直上百仞,無枝。又星名。
【禮·月令】仲春之月,旦建星中。
【註】建星在斗上。
【史記·天官書】建星者,旗也。
【註】建六星在斗北,臨黃道,天之都關也。又州名。
【韻會】本吳建安郡,唐立建州。又姓。
【廣韻】楚王子建之後。
【前漢·元后傳】有建公。又【集韻】【韻會】紀偃切,犍上聲。
【集韻】覆也。
【史記·高帝紀】猶居高屋之上,建瓴水也。
【註】居高屋而翻瓴水,言向下之勢易也。又與鍵通。
【禮·樂記】倒載干戈,包之以虎皮,名之曰建櫜。
【註】建,讀爲鍵。

 • 汉英互译

动build;construct;establish;setup名ofFujianProvince;asurname;